ATAK SÜRÜCÜ KURSU
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

SİTEDE ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ
E-Sınav Uygulama Kılavuzu

E-Sınav Uygulama Kılavuzu

Tarih 10 Şubat 2012, 21:00 Editör ölümsüz

1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
2. Bu kılavuz; “Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği” ile “MTSAS Modülü” ve “Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar” doğrultusunda hazırlanmıştır.
3. MTSAS’a başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı

E-Sınav Uygulama Kılavuzu

 

ANKARA

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazışma Adresi:

Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

06500-Teknikokullar/ANKARA

Başvuruyla ilgili işlemler için,

Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Bakanlıklar/ANKARA

İnternet Adresi:

http:// mebbis.meb.gov.tr

http://www.meb.gov.tr

E-posta Adresi:

ehliyetsinav@meb.gov.tr

DİKKAT:

1.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

2.

Bu kılavuz; “Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği” ile “MTSAS Modülü” ve “Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar” doğrultusunda hazırlanmıştır.

3.

MTSAS’a başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

3

ĠÇĠNDEKĠLER

Sayfa No:

1. TANIMLAR

4

2. GENEL AÇIKLAMALAR

5

3. E-SINAV BAġVURU ġARTLARI

6

4. E-SINAV BAġVURU ÜCRETĠ ve BANKA ĠġLEMLERĠ

6

5. ADAY BAġVURU ĠġLEMLERĠ

7

6. ĠLGĠLĠ KURUMLARIN YAPACAĞI ĠġLEMLER

7

6.1. Motorlu TaĢıt Sürücü Kursu Müdürlüklerinin Yapacağı ĠĢlemler

7

6.2. Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı ĠĢlemler

8

6.3. Genel Müdürlüğün Yapacağı ĠĢlemler

8

7. E-SINAV GĠRĠġ BELGESĠ

8

8. E-SINAV UYGULAMASI

9

9. SINAVIN GEÇERSĠZ SAYILDIĞI DURUMLAR

10

10. SINAV DEĞERLENDĠRMESĠ

11

11. SINAV SONUÇLARININ BĠLDĠRĠLMESĠ

11

12. SINAV KOMĠSYONLARI VE GÖREVLERĠ

11

12.1. E-Sınav Merkez Sınav Yürütme Komisyonu

11

12.2. E-Sınav Bina Komisyonu

11

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

4

1. TANIMLAR

Aday

E-sınava başvuran kişi

Başkanlık

Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Sınav Hizmetleri Daire Başkanı

E-Sınav

Elektronik Ortamda Bilgisayar Bileşenleri Aracılığıyla Adayların Değerlendirilmesi

E-Sınav Genel Merkezi

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı, Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan tüm e-sınav uygulamalarının planlandığı, yürütüldüğü, e-sınav salonlarından eş zamanlı alınan ses ve görüntülerin takip edildiği merkez

E-Sınav İzleme ve Kayıt Merkezi

E-sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlenerek kayıt altına alındığı özel olarak düzenlenmiş ortam

E-Sınav Merkezi

E-Sınav İzleme ve Kayıt Merkezi ile e-sınav salonlarının bulunduğu özel olarak düzenlenmiş çalışma ortamları

E-Sınav Salonu

Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, adayların e-sınav uygulamasının yapılacağı salon

E-Sınav Yazılımı

E-sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan platform

Genel Müdürlük

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Klasik Sınav

Soru kitapçığı ve optik cevap formu kullanılarak belirli tarihlerde ve aynı anda yapılan merkezî sınav uygulaması

MTSAS

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı

MTSAS-ETA

MTSAS Elektronik Takip Modülü

MTSK

Motorlu Taşıt Sürücü Kursu

Programcı

Değerlendirme Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan sınav programcısı

E-Sınav Randevu Sistemi

E-sınav merkezinde uygun salonlarda sınava girmek için, randevu alınan, web tabanlı olarak çalışan yazılım

Sistem Yazılımcısı

Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan e-sınav yazılımı üretiminde yer alan personel

Şube Müdürü

Değerlendirme Şubesi Müdürü

Teknisyen

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ağ sistemleri, elektrik ve telefon hatları konusunda çalışan personel

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

5

2. GENEL AÇIKLAMALAR

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS), kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü adaylarına yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

E-sınav, optik form kullanılarak yapılan test sınavının elektronik ortamda, bilgisayar bileşenlerinin kullanılarak uygulanmasıdır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “e-sınav randevu sistemi” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır. Aday devam ettiği MTSK Müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde e-sınava girebilecektir.

MTSAS e-sınav uygulaması için başvuru yapan aday tekrar klasik sınava dönüş yapabilmesi için kurstan kaydının silinmesi gereklidir.

MTSK Müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan ve MTSAS uygulama takviminde belirtilen klasik sınavlardan en az 1 (bir) tanesine girme hakkı kazanmış ve en az 1 (bir) testten sorumluluğu devam eden adaylar e-sınav başvurusu yapabilir.

Adaylar en az 1 (bir) sınav haklarını klasik sınavda kullandıklarından, kalan sınav hakları için e-sınav uygulamasına katılma hakkına sahiptir. Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan aday, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu iptal edebilir ya da değiştirebilir. E-sınav randevusu olan ve sınava girmeyen adayın 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sağlık kurulu raporu varsa toplamda 5 (beş) olan sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1(bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten adayın dosyası kapandığı için MTSK Müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Adayın katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olduğu dersler varsa en erken 15 (on beş) gün sonrası için e-sınav randevu sistemi, adaya yeni bir e-sınav randevusu verecektir.

E-sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, MTSAS Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Adayın sınava giremeyeceğine dair sağlık kurulu raporu varsa sınav gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

Belgelerin doğruluğundan ADAY, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜ ve ÖN İNCELEME KOMİSYONU sorumludur.

Sisteme girilen aday fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

6

Sistemde yer alacak vesikalık fotoğrafın son 3 (üç) ay içinde çekilmiş, renkli ve adayın yüzünün tanınabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

E-sınav uygulaması B türü sertifika (otomobil, minibüs, kamyonet) için ve aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen derslerden yapılacaktır.

Tablo -1 : Motorlu Taşıt Sürücü Adayları E-Sınavı Sertifika Türü-Dersler- Süreler

Sertifika Türü

İlk Yardım Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi

Motor ve Araç Tekniği

Toplam

Sınav Süresi

B

30 soru

50 soru

40 soru

120 soru

150 dakika

 

Sertifika farkı için sınava girecek adaylar, ilgili mevzuatta belirtilen derslerden sorumlu olacaktır.

Aday, e-sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

3. E-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a.

En az 1 (bir) defa klasik sınava başvurmuş ve sınava girmeye hak kazanmış olmak

b.

B sertifika türünden eğitimini tamamlamış olmak

c.

E-sınav uygulama takviminde belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmış olmak

ç.

E-sınav randevu sistemi üzerinden sınav randevusu almış olmak.

4. E-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Adaylar, e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerine e-sınav kurumsal tahsilat programı aracılığı ile yatıracaktır.

Adaylar, sınav başvuru ücretini e-sınav uygulama takviminde belirtilen süre içinde yatıracaktır. Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

7

E-sınav uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri, değiştirilemez ya da uzatılamaz.

5. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ

Aday, e-sınav başvuru işlemini, sınav ücretini e-sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içinde ilgili bankalara yatırdıktan sonra e-sınav randevu sistemi üzerinden bağlı olduğu kurs müdürlüğüne yapacaktır.

Adayın e-sınav başvurusundan sonra e-sınav randevu sistemi aday için bir tarih belirleyecektir. Bu tarih ve saatte adayın sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday hakkını kullanmış sayılır.

E-sınav salonlarında özürlü adayların sınava katılabilmeleri için bir düzenleme yapılmadığından, uygulamanın devamında yapılacak yeni düzenlemeler ile uygun e-sınav salonları oluşturuluncaya kadar, özürlü adaylar e-sınav başvurusu yapamaz.

6. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

6.1. Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. E-sınav başvuru işlemleri için http://mebbis.meb.gov.tr adresinden, MTSAS modülüne girerek e-sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içinde randevu sisteminden her bir aday için e-sınav randevu sistemi başvuru formunu doldurmak

b. Başvuru formunu kontrol ederek imzalamak

c. Başvuru formunu ve banka dekontunu adayın dosyasında saklamak

ç. E-sınava girecek olan adaylar için e-sınav yerleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı “e-sınav giriş belgesi”ni sistemden almak, bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine onaylatmak ve sınav tarihinden önce adaylara imza karşılığı teslim etmek

d. Sistemden alınan e-sınav giriş belgesini adaylara teslim ederken sınav esnasında yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak

e. E-sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava alınmayacağını, bu nedenle sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini adaylara duyurmak

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

8

f. Adayların sınav sırasında fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak

g. Sınav tamamlandıktan sonra MTSAS modülünden sınava giren adayların sonuç listesini çıkarmak ve adaylara tebliğ etmek.

6.2. Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. E-sınav giriş belgesini, fotoğraf kontrol raporuyla karşılaştırıp onaylamak, yanlışlık varsa reddetmek

b. E-sınav giriş belgesi onaylanmayıp reddedildiyse (hatalı bilgi ve/veya sertifika girişi yapılan ya da bilerek/sehven kaydı silinen adaylara ait) herhangi bir düzeltme işlemini (il/ilçe millî eğitim müdürlükleri) kesinlikle yapmamak

c. E-sınav uygulamasına sağlık kurulu raporu alarak girmeyen adayların rapor bilgilerini sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içinde MTSAS modülüne işlemek

ç. E-sınav sonuçlarını sistemden almak ve uygulama sınavını İl Millî Eğitim Müdürlüğünün belirlediği takvime göre yapmak.

6.3. Genel Müdürlüğün Yapacağı İşlemler

a. MTSK Müdürlüklerinin aday bilgilerini http://mebbis.meb.gov.tr İnternet adresinden girebilmeleri için e-sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında e-sınav randevu sistemini açmak

b. Aday başvurularını e-sınav randevu sistemi aracılığıyla alarak adayların e-sınav uygulaması için sınava girecekleri tarih, saat ve salonları belirlemek ve e-sınav randevu sistemi üzerinden ilan etmek

c. E-sınav uygulama takviminde belirtilen tarihlerde Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde e-sınavı uygulamak

ç. E-sınav sonrası sonuçları adaylara duyurmak, ayrıca http://mebbis.meb.gov.tr İnternet adresinde MTSAS modülü aracılığıyla MTSK Müdürlüklerine sınav sonuç listelerini göndermek.

7. E-SINAV GİRİŞ BELGESİ

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

9

E-sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alacaktır.

Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde MTSK’nın adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği dersler ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

Adaylara ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

8. E-SINAV UYGULAMASI

a.

E-sınav uygulamaları e-sınav uygulama takviminde belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır. (Belirlenen sınav saatinden sonra hiçbir nedenle aday sınava alınmayacaktır.)

b.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.

c.

Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) bulunduracaktır.

ç.

Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı, pasaport ve/veya sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda geçerli değildir. Ancak er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim ettiyse sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.

d.

Adaylar sınav salonlarına alınırken yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

e.

Yukarıda bahsi geçen araçları bulunduran adaylar için e-sınav salonu girişinde emanet dolapları bulunacak ve adayların kullanımına sunulacaktır.

f.

Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

10

g.

Aday, e-sınav yazılımı ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecektir. Aday için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa aday salon başkanını uyaracaktır ve sınava başlamayacaktır.

ğ.

Salon görevlileri adayların kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.

h.

Salon görevlileri sınav başlamadan önce adayların kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

ı.

E-sınav kuralları sınav başlamadan önce aday tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

i.

Aday tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

j.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

k.

Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

l.

Adaylar isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı adaydan iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve adayın sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.

m.

Aday sınava girmediyse salon yoklama listeleri salon görevlilerince işaretlenecektir.

n.

Sınav bitiminden sonra:

 Salon görevlileri sıavııtamamlayan adayları sorulara verdikleri cevaplarıgösteren formlardan 2 (iki) nüsha alacaktı. Bu formlar adaylar tarafıdan imzalandıtan sonra bir nüshasıadaya verilecek, diğr örneğ merkezde kalacaktı.

 Sıav salonundan ayrıan adaylar salon girişnde bulunan bilgisayardan sıav sonuçlarııalacaktı.

9. SINAVIN GEÇRSİ SAYILDIĞ DURUMLAR

a. Geçerli kimlik belgesinin ve sıav girişbelgesinin ibraz edilmemesi,

b. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan adayı kopya çekildiğnin salon görevlilerince tespit edilmesi,

c. Adayı yerine başasıı sıava girmesi (Bu durumda emniyet görevlilerine haber verilecek.),

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

11

ç. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

d. E-sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.

10. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

E-sınav yazılımı adayların sorulara verdikleri cevapları veri tabanı sisteminde saklar, adayın sorularına göre doğru ve yanlış cevaplarını belirler.

Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir ve yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Sınavda her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, adayın sınavı tamamlamasından ve salon başkanının ilgili evrakların yazıcıdan çıktısını alıp adaya imza karşılığı teslim etmesinden sonra salon girişinde bulunan bilgisayardan çıktı alınarak açıklanır.

Ayrıca adayın bağlı bulunduğu MTSK Müdürlükleri, MTSAS modülünden sınava giren adayların sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edecektir.

12. SINAV KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ

12.1 E-Sınav Merkez Sınav Yürütme Komisyonu

E-Sınav Merkez Sınav Yürütme Komisyonu; Merkez Sınav Kurulu başkan veya üyeleri arasından belirlenen 1 (bir) başkan, Şube Müdürü veya Muhasebe Yetkilisi düzeyinde 1 (bir) üye ile konusunda uzman öğretmen, programcı ya da mühendis düzeyinde 1 (bir) üyeden Başkanlığın teklifi, Merkez Sınav Kurulu Başkanının onayı ile oluşturulur.

E-Sınav Merkez Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri, sınavların mevzuatına uygun yapılması için gerekli önlemleri almak, takip etmek, uygulamada karşılaşılan sorunların, gerekli hâllerde merkez sınav kuruluna başvurarak çözülmesini sağlamaktır.

12.2 E-Sınav Bina Komisyonu

E-Sınav Bina Komisyonu; İl Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, e-sınav salonunun bulunduğu okulda görev yapan Okul

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı E-Sınav Uygulama Kılavuzu

12

Müdürü veya Müdür Yardımcısı düzeyinde 1 (bir) bina sorumlusu, izleme odasında görev yapmak üzere Genel Müdürlükte görevli konusunda uzman öğretmen, programcı ya da mühendis düzeyinde 1 (bir) üye, e-sınav salonunda görev yapmak üzere Genel Müdürlükten 1 (bir) ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 1 (bir) öğretmen ile 1 (bir) hizmetliden Başkanlığın teklifi, Merkez Sınav Kurulu Başkanının onayı ile oluşturulur.

E-Sınav Bina Komisyonunun görevleri, 8’inci maddenin ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, m ve n bendlerinde belirtilen hususları uygulamak ve gerekli hâllerde uygulamada karşılaşılan sorunların E-Sınav Merkez Yürütme Komisyonuna başvurarak çözülmesini sağlamaktır.

Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

Bu haber 3354 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kurs haberleri

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ

Yeni ehliyetler 1 Ocak 2015'te

Yeni ehliyetler 1 Ocak 2015'te İçişleri Bakanı Muammer Güler, yeni ehliyetlerin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanacağını söyledi. G...

ANKET

YENİ SINAV SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRELİM

Tüm Anketler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

Atak Sürücü Kursu ©Copyright 2011
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu